Finansiering af ejendom i Italien

Det er i dansk pengeinstitut muligt at få op til 60 % belåning i din ejendom i Italien.
Euro lån med variabel rente (pt. ca. 2,5 til 3,0 %) baseret på Euribor 3 mdr med rentetillæg
Serielån med faste kvartårlige afdrag
Op til 20 års løbetid

Låneomkostninger:
0,5 % af lånets hovedstol i registreringsafgift
2,0 % af lånets hovedstol i pantafgift (svarer til dansk tinglysningsafgift)
1,0 % af handelsprisen i notarhonorar
€ 1200,- til valuarvurdering - foretages af lokal geometra
Ca. € 500,- i stempel- og dokumentafgifter (€ 14,62 pr. dokument / side)
DKK 10.000,- til dansk pengeinstitut (låneoprettelse)
DKK 33.000,- til dansk/italiensk advokat som sørger for oprettelse og registrering af pant i det italienske ejendomsregister

Låneeksempler:
Vejledende låneydelser. Lånerente 2,75 %, løbetid 20 år

Lån € 300.000,- Ydelse pr. kvartal € 5.813,- (heraf afdrag € 3.750,- pr. kvartal)
Lån € 400.000,- Ydelse pr. kvartal € 7.750,- (heraf afdrag € 5.000,- pr. kvartal)
Lån € 500.000,- Ydelse pr. kvartal € 9.688,- (heraf afdrag € 6.250,- pr. kvartal)

Det er i hele lånets løbetid muligt - uden ekstra omkostninger - at indbetale ekstraordinære afdrag på lånet, samt at indfri lånet før tid.

Sikkerhed for lånet:
Der tinglyses 1. prioritetspant i den italienske bolig op til 60 % af handelspris eller valuarvurdering

Vejledende krav for godkendelse af lån:
Lånet er sædvanligvis betinget af at låner flytter sine samlede bankforretninger til det danske pengeinstitut.
Tilfredsstillende rådighedsbeløb (der kigges også på tidligere rådighedsbeløb)
Positiv egenkapital efter 10% prisfald på bolig ved gældsfaktor større end 4 x husstandsindkomst
Positiv egenkapital efter 25% prisfald på bolig ved gældsfaktor større end 5 x husstandsindkomst


Kan du nikke ok til ovenstående, og vil vide mere ? Så kontakt os på mail for kontaktoplysninger på det danske pengeinstitut