Finansiering af ejendom i Italien

Finansering af ejendom i Italien

Skal du have del-finansieret dit huskøb i Piemonte, så har du måske allerede fundet ud af at det er ganske svært, og medfører at mange dokumenter skal oversættes til Italiensk. Nogle vil nok mene at det er tæt på umuligt at låne penge i de Italienske banker.

Heldigvis findes der også en mulighed i Danmark.

Det er i et dansk pengeinstitut muligt at få op til 60 % belåning i din ejendom i Italien.

Euro lån med variabel rente (pt. ca. 2,5 til 3,0 %) baseret på Euribor 3 mdr med rentetillæg

Serielån med faste kvartårlige afdrag

Op til 20 års løbetid

Låneomkostninger

0,5 % af lånets hovedstol i registreringsafgift

2,0 % af lånets hovedstol i pantafgift (svarer til dansk tinglysningsafgift)

1,0 % af handelsprisen i notarhonorar

€ 1.200,- til valuarvurdering - foretages af lokal geometra

Ca. € 500,- i stempel- og dokumentafgifter (€ 14,62 pr. dokument / side)

DKK 10.000,- til dansk pengeinstitut (låneoprettelse)

DKK 33.000,- til dansk/italiensk advokat som sørger for oprettelse og registrering af pant i det italienske ejendomsregister

Låneeksempler

Vejledende låneydelser. Lånerente 2,75 %, løbetid 20 år

Lån € 300.000,- Ydelse pr. kvartal € 5.813,- (heraf afdrag € 3.750,- pr. kvartal)

Lån € 400.000,- Ydelse pr. kvartal € 7.750,- (heraf afdrag € 5.000,- pr. kvartal)

Lån € 500.000,- Ydelse pr. kvartal € 9.688,- (heraf afdrag € 6.250,- pr. kvartal)Enkelte gange vil det dog også være muligt at købe ejendommen inden den bliver renoveret og så selv stå for den del.

Det er i hele lånets løbetid muligt - uden ekstra omkostninger - at indbetale ekstraordinære afdrag på lånet, samt at indfri lånet før tid.

Vejledende krav for godkendelse af lån

Lånet er sædvanligvis betinget af at låner flytter sine samlede bankforretninger til det danske pengeinstitut.

Tilfredsstillende rådighedsbeløb (der kigges også på tidligere rådighedsbeløb)

Positiv egenkapital efter 10% prisfald på bolig ved gældsfaktor større end 4 x husstandsindkomst

Positiv egenkapital efter 25% prisfald på bolig ved gældsfaktor større end 5 x husstandsindkomst

Der tinglyses 1. prioritetspant i den italienske bolig op til 60 % af handelspris eller valuarvurdering

Det er i hele lånets løbetid muligt - uden ekstra omkostninger - at indbetale ekstraordinære afdrag på lånet, samt at indfri lånet før tid.

Sikkerhed for lånet

Der tinglyses 1. prioritetspant i den italienske bolig op til 60 % af handelspris eller valuarvurdering

Det er i hele lånets løbetid muligt - uden ekstra omkostninger - at indbetale ekstraordinære afdrag på lånet, samt at indfri lånet før tid.